Köpvillkor

Produkter och produktpriser
Produkternas priser anges i samband med produktpresentationerna. Näthandelns bilder är riktgivande.

Våra produkter innefattar moms. Skattefördelningen syns i köpkorgen och beställningsbekräftelsen. Produktpriserna gäller leveranser som sänds inom Finland.

Leveranskostnader i Finland
Leveranskostnaderna i Finland fastställs enligt det valda leveranssättet och fraktvolymen i enlighet med de priser som för närvarande gäller i näthandeln. Fraktkostnaderna läggs automatiskt till beställningens slutsumma. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av leveranskostnaderna ifall mottagaren finns på Åland.

Leverans av produkterna
Vi skickar de produkter du beställt inom 1-5 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts. Ifall leveranstiden för någon produkt du beställt överskrider 5 dagar kontaktar vi dig. Beställningsdatumet beaktas inte.

Avhämtning direkt från lager.
Kom överens om avhämtning skilt med vår kundservice info@asiofinland.fi. Avhämtning enligt överenskommelse.

Om det uppstår problem med leveransen eller produkterna, gör så här:
Granska alltid försändelsen på utsidan då frakttransportören levererat den till dig. Ifall du upptäcker en transportskada ska den antecknas i fraktsedeln innan du kvitterar försändelsen som mottagen. Dolda transportskador ska anmälas skriftligt till oss inom 3 dygn efter det att försändelsen tagits emot.

Om ingen anteckning görs i fraktsedeln/följebrevet ansvarar kunden för fel som går att upptäcka redan vid leveransögonblicket. I fall av en problemsituation ber vi dig kontakta vår kundservice info@asiofinland.fi

Betalning

Vid beställning av varor via köpkorgen i nätbutiken, sker betalningen genast genom Paytrail betalningstjänst. Paytrail betalningstjänst är ett tryggt och snabbt sätt att genomföra beställningen och fungerar med alla bankers betalsystem på internet (paytrail.com).

Paytrail Abp
FO-nummer 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207181830

JKM Infra:s garantivillkor

1 Garantiperiod
Produkten har en garanti på 2år(tankar 5). Garantiperioden börjar då produkten överlämnats till konsumenten. Leverantören ansvarar emellertid inte inom ramen för garantin eller i övrigt för fel som uppkommer över två (2) år efter det att produkten överlämnats till beställaren.

2 Reparation av fel
Leverantören kan enligt sitt val reparera den defekta produkten eller ersätta den defekta produkten med en ny produkt. Garantin täcker inte eventuellt förorsakade transport-, nedmonterings- och monteringskostnader eller andra indirekta kostnader.

3 Beställarens granskningsskyldighet och reklamationer
Beställaren ska granska produkten omedelbart efter att produkten överlämnats. Beställaren ska göra en skriftlig reklamation till leverantören inom två (2) veckor efter det att hen upptäckt ett fel eller borde ha upptäckt felet.

 4 Indirekta skador
Leverantören ansvarar under inga omständigheter för sekundära eller indirekta skador såsom produktionsförlust, minskad omsättning, utebliven vinst, förlust av avtal eller användningsnytta.

 Dessa villkor gäller tillsvidare från och med 1.5.2022