Produkter Minireningsverk utan slamtömning
Minireningsverk utan slamtömning

Minireningsverk utan slamtömning

AS-MONOcomp är ett minireningsverk utvecklat för att rengöra enskilt avlopp.
Produkten finns i olika storlekar; där 4, 8 eller 12 rekommenderas beroende på
storlek av bostad. 

AS-MONOcomp passar speciellt bra till fritidsbostäder eftersom ingen slamtömning behövs.

Modeller för upp till 55 personer(ex.radhus)

Samtliga modeller med godkänt manbärande låst lock 900 mm