ASIO NEW

8 Mono(5-9)

• Pålitlig beprövad tankdesign med flera olika varianter • Utloppet kan släppas direkt i t.ex. öppet dike utan efterbehandling • Enkel teknik med påvisad hög tillförlitlighet och effektivitet • Kostnadsbesparande produkt vid både inköp och under användning • Möjlighet att använda rengjort vatten till icke drickbart ändamål • I priset ingår själva brunnen, kompressorn och styrenheten
Läs mera
Tillfälligt slut
5750,00 €

Produktbeskrivning

AS-MONOcomp är ett minireningsverk utvecklat för hus med enskilt avlopp. Beroende på dina behov så kan reningsverket utrustas med doseringsutrustning för extra rening. Storlekarna som finns är 4 (2-5pers), 8 (5-9pers) och 12 (10-13pers). Genom att välja detta reningsverk slipper ni slamtömning eftersom överskottsslammet omvandlas till komposterbart material inuti en nedbrytningsbar-påse genom miljövänliga processer. Den här påsen lyfts sedan ut ur reningsverket och placeras i er kompostanläggning. Detta leder vidare till minskad kostnad eftersom slamtömning/byte av påse sköts av er själva. Utöver detta är det även möjligt att släppa utloppet i närliggande dike. Dock är detta beroende på tillstånd från er kommun.

Specifikationer

Antal personer i hushållet: 5-9 personer