ASIO NEW

12 Mono(6-13)

Fördelar med AS-VARIOcomp K • Certifierade enligt ČSN EN 12566-3/A2 och EU-krav • Låg operationskostnad • Människobärande lock • Skötsel och underhåll är minimalt
Läs mera
Tillfälligt slut
8500,00 €

Produktbeskrivning

AS-MONOcomp är ett minireningsverk utvecklat för hus med enskilt avlopp. Beroende på dina behov så kan reningsverket utrustas med doseringsutrustning för extra rening. Storlekarna som finns är 4 (2-5pers), 8 (5-9pers) och 12 (10-13pers). Genom att välja detta reningsverk slipper ni slamtömning eftersom överskottsslammet omvandlas till komposterbart material inuti en nedbrytningsbar-påse genom miljövänliga processer. Den här påsen lyfts sedan ut ur reningsverket och placeras i er kompostanläggning. Detta leder vidare till minskad kostnad eftersom slamtömning/byte av påse sköts av er själva. Utöver detta är det även möjligt att släppa utloppet i närliggande dike. Dock är detta beroende på tillstånd från er kommun.

Specifikationer

Antal personer i hushållet: 10-13 personer